Persondatabeskyttelse

På vores hjemmeside opfylder vi alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.
Det er som regel muligt at benytte vores hjemmeside uden at angive persondata.
Angivelse af persondata (fx navn, adresse, e-mailadresse) sker udelukkende på frivillig basis. Dine persondata gives ikke videre til andre uden dit udtrykkelige samtykke. Undtaget herfra er dine oplysninger om din adresse og din fødselsdato, som vi er forpligtet til at angive til det tyske registreringsamt i forbindelse faste bookinger (i overensstemmelse med tysk lov: Meldegesetz).
Vi gør opmærksom på, at dataforsendelse på internettet kan være forbundet med sikkerhedsrisici (fx forsendelse af e-mails). Det er ikke muligt at udelukke tredje personers tilgang på trods af databeskyttelse.

 

Cookies

Vi bruger ikke cookies på vores hjemmeside.

 

Serverlogfiler

Når du besøger vores hjemmeside til indhentning af information, dvs. at du ikke registrerer dig eller på anden måde videregiver informationer, indsamler vi kun de oplysninger, som din browser videregiver vores server, de såkaldte „serverlogfiler“ :

  • browsertype og browserversion
  • anvendt styresystem
  • URL adresse
  • hostname på din server
  • tidspunktet for serverkontakt

Disse oplysninger kan ikke sættes i forbindelse med bestemte personer. Oplysningerne forbindes ikke med andre datakilder. Vi forbeholder os dog ret til efterfølgende at kontrollere servelogfilerne, dersom konkrete omstændigheder tyder på ulovlig adfærd.

 

Kontaktformular

Når du sender os en forespørgsel via vores kontaktformular, samler vi de oplysninger samt kontaktdata, du giver os der for at kunne bearbejde din forespørgsel. Oplysningerne gemmes for at vi vil kunne vende tilbage til dig, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med forespørgslen. Disse oplysninger gives ikke videre uden din udtrykkelige tilladelse.

 

Gæstebog

Skriver du i vores gæstebog, erklærer du dig automatisk indforstået med, at vi må gemme din IP-adresse og e-mailadresse. Dette sker for på den ene side for at undgå misbrug af gæstebogen, og på den anden side for at vi kan sende dig en bekræftelse af dit indlæg.

 

Share buttons

På vores hjemmeside er vores share buttons, hvor du kan dele indholdet med andre, indrettet i overensstemmelse med reglerne for persondatabeskyttelse. Ingen informationer om dine bevægelser på nettet videregives, før du selv klikker på knapperne. Der foregår ingen tracking, via vores share buttons.

Facebook

På vores hjemmeside er der integreret buttons, som er forbundet med det det sociale netværk Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Vores Facebook-buttons genkender du på deres Facebook-logo eller facebooks „like-buttons“ , som er placeret på vores hjemmeside. Du finder en oversigt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Besøger du vores hjemmeside, opstår der en forbindelse fra din browser til facebook-serveren, hvis du klikker på facebooks share bottons.
Facebook modtager dermed informationen, at du har besøgt vores hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på facebooks like-button, mens du befinder dig på din facebookaccount, kan du forbinde vores hjemmeside med din facebookprofil. Således informeres facebook om dine besøg på vores hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at vi hverken modtager oplysninger fra facebook om indholdet at data, som sendes mellem vores hjemmeside og din facebookaccount eller facebooks brug af disse data.
Yderligere oplysninger finder du i facebooks persondatabeskyttelseserklæring på https://de-de.facebook.com/policy.php.
Hvis du ikke ønsker, at dine besøg på vores hjemmeside forbindes med din facebookaccount, så skal du logge dig ud af din account, før du besøger os.

 

Twitter

På vores hjemmesider findes funktioner, som er forbundet med twitter. Disse funktioner tilbydes via Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Benytter du twitter og funktionen „re-tweet“ forbindes de hjemmesider, du besøger med din twitteraccount og sendes videre til andre brugere. Dermed overføres også data til twitter. Vi gør opmærksom på, at vi hverken modtager oplysninger fra twitter om indholdet at data, som sendes mellem vores hjemmeside og din twitteraccount eller twitters brug af disse data.
Yderligere oplysninger finder du i https://twitter.com/privacy.
Dine personlige dataindstillinger kan du ændre via din twitteraccount på: https://twitter.com/account/settings

 

Google+

På vores hjemmesider findes funktioner, som er forbundet med Google+, Som stilles til rådighed af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Ved brug af Google+1-knappen kan du offentliggøre informationer i hele verden. Ved brug af Google +1-knappen får du og andre brugere personificeret indhold fra Google og vores partnere. Google lagrer såvel de oplysninger, som du har givet om +1-indholdet, samt oplysninger om den side, du fik vist, da du klikkede på +1. Dine +1’ere vises sammen med dit navn og profilbillede i Google-tjenester, såsom i søgeresultater og i din Google-profil, samt på andre hjemmesider og i annoncer.
Google registrerer oplysninger om dine +1-aktiviteter for at forbedre Googles ydelser overfor dig og andre brugere. For at bruge Google+1-knappen, skal du have en global synlig og offentlig Google-profil, som indeholder mindst dit valgte profilnavn. Dette navn bruges i alle Google-tjenester. I nogle tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, som du har brugt i forbindelse med deling af indhold via din Google-konto. Identiteten af din Google-profil kan blive vist til brugere, der kender din email-adresse eller andre identificerbare oplysninger fra dig. Udover de ovenfor nævnte anvendelsesområder, bliver dine indtastede oplysninger kun brugt i overensstemmelse med Googles regler for persondatabeskyttelse. Google offentliggør muligvis de samlede statistikker om brugerens +1-aktiviteter eller sender dem til andre brugere og samarbejdspartnere, såsom forlag, annoncører og til linkede sider.

 

Google Web Fonts

På vores hjemmeside benyttes funktioner til genkendelse af skriftarter, såkaldte web fonts, som stilles til rådighed af Google. Når du besøger vores hjemmeside, benytter din browser sig af de nødvendige web fonts, for at kunne vise tekster og skriftarter korrekt. Dermed oprettes forbindelse fra din browser til google serverne, og google får således oplysninger om dine besøg på vores hjemmeside.
Brugen af google web fonts sker for at opnå en ensartet og læselig præsentation af vores online-tilbud. Vores berettigede interesse dækkes af reglerne under Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Benytter din browser sig ikke af web fonts, vil din computer vise tekster med en standardskrift. Yderligere informationer om Google Web Fonts finder du på https://developers.google.com/fonts/faq og i googles persondatabeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

SSL certifikat

Vores hjemmeside benytter at sikkerhedsgrunde en SSL-kodificering af dataforsendelser for at beskytte fortrolige oplysninger, som du sender til os fx i forbindelse med en forespørgsel. En kodificeret forbindelse kan du genkende på din browsers adressefelt, hvor browseren skifter fra „http://“ til „https://“ derudover er den sikre browser-forbindelse kendetegnet med symbolet af en hængelås. Når SSL-kodificeringen er aktiveret, kan de data, du sender til os ikke læses af tredjepersoner.
Ret til oplysning, slettelse, spærring
Du har til enhver tid ret til gratis oplysninger om gemte persondata, deres herkomst og modtager og formålet for dataforarbejdningen, og du har ret til kræve, at dine persondata bliver korrigeret, spærret eller slettet. Hvis du har spørgsmål omkring brugen af dine personlige data, kan du til enhver tid henvende dig til os på adressen, som er angivet i vores kolofon.
Kilde: e-recht24.de